Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI)

På denne side finder du relevant materiale vedrørende Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI). Siden er både henvendt kommuner og leverandører.

Hvis du har spørgsmål til dokumentbiblioteket eller leder efter et specifikt dokument, er du velkommen til at skrive til bibsys@kombit.dk.

Ændringsønsker

Det er den/de systemansvarlige i institutionerne, som kan oprette ændringsønsker. Hvis du som bruger har et ændringsønske, du ønsker oprettet, bedes du derfor rette henvendelse til den systemansvarlige. 

Den systemansvarlige for hhv. FBI eller FBS skal sende en mail til bibsys@kombit.dk med det aktuelle ændringsønske (anvend ”Blanket til ændringsønsker”, der kan findes i fanen nedenfor), hvorefter det indberettede ændringsønske sendes videre til behandling.  

De indberettede ændringsønsker bliver løbende behandlet af faggrupperne for FBI og FBS. Her foregår en udvælgelsesproces, og de ændringsønsker, som går videre, bliver blandt andet udvalgt på baggrund af parametre som strategi, økonomi og tilkendegivelser.

Du kan læse mere om gruppernes fokus og rolle her.

Blanketten til ændringsønsker er fælles for FBI og FBS.

Blanketten kan findes her og skal sendes til bibsys@kombit.dk.

Releases

Nedenfor finder du en oversigt over FBI releases.

Q1

 • FBI-188 Kommunikationspakke til bibliotek.dk

Q4

 • FBI-195 Kommunikationspakke til bibliotek.dk rettet mod folkebiblioteker og slutbrugere​
 • FBI-149: Brugerprofiler på bibliotek.dk
 • FBI-160 Kvalificeret søgning i Nyt bibliotek.dk - Analyse&Design
 • FBI-164 Seriepræsentation - services og grænseflader
 • FBI-165 Tidsskrift.dk og Brønden
 • FBI-186 Katalogiseringsklient til bibliotekerne - Basis
 • ​​FBI-190 Forbedring af "Se hvor materialet er hjemme" og bestilling på nyt bibliotek.dk 
 • FBI-202: Adgangsplatformen skal håndtere kommunesamarbejder
 • FBI-219 Listefunktionalitet til nyt bibliotek.dk
 • FBI-223 Ændring af materialetypebetegnelser i JED

Q3

 • FBI-204 Complex Search til folkebibliotekernes CMS (Leverance 4)
 • FBI-214 Ændring af værkmatch så letlæsningsbøger ikke indgår i værker med andre voksen materialer
 • FBI-210 Simple Search: Søgning med naturligt sprog og en generel forbedring af søgning
 • ​FBI-218 Ændringen til CULR - CICEROUID skal gøres nationalt unikt
 • FBI-230 Kilder på beholdningsniveau + påhængsposter
 • FBI-231 Udstilling af katalogkoder (felt 032) i FBI-API'et 

Q2

 • FBI-110 Indeks til "ikke udlånt fra" m.fl.
 • FBI-120 Nyt bibliotek.dk 2021 (beta-7)
 • FBI-161 Visning af URL'er fra alle poster i udgaveklynge
 • FBI-166 Tilføj felt med titel+sprog til FBI API
 • FBI-185 Personligt login til netpunkt m.fl. produkter
 • FBI-201 Levering af data i JED format - JED version 1.0
 • FBI-203 Complex Search til folkebibliotekernes CMS (Leverance 3)​
 • FBI-212 Ny løsning til linktjek i FBI API
 • FBI-215 Podcasts fra Lindhardt og Ringhof som ny kilde i databrønden
 • FBI-220 Slægtsforskernes bibliotek (onlinesamlingen) som ny datakilde i brønden
 • FBI-221 Adskillelse af emneord fra lokalbibliografier, folke- og skole-biblioteker i JED
 • FBI-225 Genbrug af bibliografiske poster oprettet af PLC - analyse

Q1

 • FBI-153 KB Digital artikel service i FBI-API
 • FBI-156 Tilpasning af facetter, så de afspejler det søgeresultat, der skal filtreres
 • FBI-167 Logik for udvælgelse af materialetype og manifestation der repræsenterer et værk i værkvisningen
 • FBI-170 "Mente du" forslag til alternative søgninger
 • FBI-199 Bibliotekernes filmtjeneste
 • FBI-205 Ny kilde i brønden til licensen Books 24/7 Business Pro
 • FBI-211 Ændring til Køreseddel som udskrives fra Biblioteksvejviser i Netpunkt

Webinaroptagelse om højdepunkter fra videreudviklingen af FBI i 2022 kan ses her.

Referater

FBI Faggruppen yder faglig rådgivning/sparring til KOMBIT og kvalitetssikrer, foreslår prioriteringer og indstiller ændringsønsker til FBI. Du kan se medlemmerne af faggruppen her og læse kommissoriet for faggruppen her.

2023

Den 14. juni 2023

For tidligere referater bedes du skrive til bibsys@kombit.dk.