Fælles Bibliotekssystem (FBS)

På denne side finder du relevant materiale vedrørende Fælles Bibliotekssystem (FBS). Siden er både henvendt kommuner og leverandører.

Cicero Connect finder du brugervejledninger, quickguides og svar på ofte stillede spørgsmål til FBS og Cicero Surf. Cicero Connect rummer også et community til videndeling på tværs af bibliotekerne, nyhedsbreve og release notes til Cicero/FBS og Cicero Surf. 

Hvis du har spørgsmål til dokumentbiblioteket eller leder efter et specifikt dokument, er du velkommen til at skrive til bibsys@kombit.dk.

Fælleskommunal debitorintegration til FBS

Formålet med den Fælleskommunale debitorintegration (tidligere kaldet ØiR) er automatisk at holde FBS og debitorsystemet opdateret med hensyn til mellemværender og indbetalinger samt at kunne videresende ikke-betalte fordringer til inddrivelse i Gældsstyrelsens inddrivelsessystem (PSRM).

dette kort kan du se, hvilke kommuner der på nuværende tidspunkt anvender debitorintegrationen (grøn), hvilke kommuner der er tilmeldt og enten delvist implementeret eller udsat grundet forskellige årsager (blå) samt de kommuner, der endnu ikke har tilmeldt sig (rød). Hvis din kommune er markeret med en forkert farve på kortet, bedes du skrive til bibsys@kombit.dk.

Nedenfor finder du materialer relateret til implementering af debitorintegrationen til FBS.

  • Hovedparten af bibliotekernes krav er omfattet af principperne for inddrivelse i Gældsstyrelsens inddrivelsessystem (PSRM). Med debitorintegrationen kommer de rigtigt ind i kommunernes økonomisystem og videre til Gældsstyrelsens inddrivelse.
  • Vi følger bedste praksis inden for offentlig digitalisering, idet vi fokuserer på biblioteksopgaver i fagsystemet FBS og lader dedikerede økonomisystemer håndtere debitorfunktionerne.
  • At udvide FBS med debitorfunktionalitet vil være bekosteligt og vil også betyde, at der skal afsættes flere midler til at vedligeholde FBS på sigt. Samtidigt vil det gøre det kommende udbud mere omfangsrigt og dermed formentlig både dyrere og mere vanskeligt for leverandører at byde på.
  • Der kommer fuldt overblik over samtlige mellemværender på biblioteksområdet i kommunernes økonomisystem.
  • Opkrævning, afstemning, beregning af renter mv. foregår i kommunernes økonomisystem og frigør herved tid til at fokusere på bibliotekets kerneopgave.

I løbet af 2021 og i første kvartal 2022 tilbød KOMBIT et struktureret implementeringsforløb for de kommuner, der ønskede at implementere debitorintegration til FBS.

Dette forløb er afsluttet, men for kommuner, der ønsker at implementere efter det strukturerede forløb, har vi udarbejdet et særskilt sæt implementeringsopgaver, som kan findes her.

Derudover kan I finde eksempler og inspiration, bl.a. fra andre kommuner, nedenfor:

Fakturaintegrationen

Nedenfor finder du vejledning til bestilling af fakturaintegration til FBS.

Ændringsønsker

Det er den/de systemansvarlige i institutionerne, som kan oprette ændringsønsker. Hvis du som bruger har et ændringsønske, du ønsker oprettet, bedes du derfor rette henvendelse til den systemansvarlige. 

Den systemansvarlige for hhv. FBI eller FBS skal sende en mail til bibsys@kombit.dk med det aktuelle ændringsønske (anvend ”Blanket til ændringsønsker”, der kan findes i fanen nedenfor), hvorefter det indberettede ændringsønske sendes videre til behandling.  

De indberettede ændringsønsker bliver løbende behandlet af faggrupperne for FBI og FBS. Her foregår en udvælgelsesproces, og de ændringsønsker, som går videre, bliver blandt andet udvalgt på baggrund af parametre som strategi, økonomi og tilkendegivelser.

Du kan læse mere om gruppernes fokus og rolle her.

Blanketten til ændringsønsker er fælles for FBI og FBS.

Blanketten kan findes her og skal sendes til bibsys@kombit.dk.

Releases

Nedenfor finder du en oversigt over FBS releases.

2023 - August hovedreleasen indeholder 4 releases:

1.38.1 tilgængelig fra den 6. juni 2023
1.38.2 tilgængelig fra den 20. juni 2023
1.38.3 tilgængelig fra den 4. juli 2023
1.39.0 tilgængelig fra den 8. august 2023

2023 - Maj hovedreleasen indeholder 4 releases:

1.37.1 tilgængelig fra den 21. marts 2023
1.37.2 tilgængelig fra den 18. april 2023
1.37.3 tilgængelig fra den 02. maj 2023
1.38.0 tilgængelig fra den 16. maj 2023

2023 - Marts hovedreleasen indeholder 4 releases:

1.36.1 tilgængelig fra den 24. januar 2023
1.36.2 tilgængelig fra den 07. februar 2023
1.36.3 tilgængelig fra den 21. februar 2023
1.37.0 tilgængelig fra den 07. marts 2023