Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU)

På denne side finder du relevant materiale vedrørende DUBU.

Hvis du har spørgsmål til dokumentbiblioteket eller leder efter et specifikt dokument, er du velkommen til at skrive til dubu@kombit.dk.

Læs mere om DUBU her.

 

Implementering og tilkøb

Arbejdsgange 1 - Design aktivitetsplaner

Arbejdsgange 2 - Opsæt aktivitetsplaner

Arbejdsgange 3 - Aftal nye arbejdsgange

Forside 1 - Design forsidevisning

Forside 2 - Opsæt forsidevisning

Fraser 1 - Udarbejd fraseordbog

Fraser 2 - Opret fraseordbog

Infrastruktur 1 - Godkend serviceaftale

Infrastruktur 2 - Tilmeld fælleskommunal organisation

Infrastruktur 3 - Ibrugtag fælleskommunal fordelingskomponent

Infrastruktur 4 - Opret og tildel roller og rettigheder

DUBU rolle og rettighedsmatrice

Infrastruktur 5 - Afgræns data fra fælleskommunal sags-og dokumentindeks

Infrastruktur 6 - Opsæt digital post og fjernprint

Kommunal opsætning 1 - Indsæt kommunelogo

Kommunal opsætning 2 - Angiv modtager af overførte sager

Konvertering 1 - Planlæg konvertering

Konvertering 2 - Konverter sager

Ledelsesinformation - Bestil LIS-leverancer

Organisation 1 - Etabler projektorganisation

Organisation 2 - Etabler drifts- og supportorganisation

Projektstyring 1 - Udarbejd interessentanalyse

Projektstyring 2 - Udarbejd kommunikationsplan

Skabelon 1 - Opsæt eksternt skabelonsystem og blanketløsning

Skabelon 2 - Udarbejd standardskabeloner

Skabelon 3 - Opsæt standardskabeloner

Statistik 1 - Opsæt indberetning til Danmarks Statistik

Statistik 2 - Kontakt Danmarks Statistik

Trivselslineal 1 - Beslut resultatdokumentation

Trivselslineal 2 - Opsæt resultatdokumentation

Undervisning 1 - Planlæg undervisning

Undervisning 2 - Gennemfør undervisning

Ydelseskatalog 1 - Udarbejd ydelses-og-leverandørkatalog

Ydelseskatalog 2 - Opsæt ydelses- og leverandørkatalog

Arkivering

Nyhedsbreve og møder

27/06/2024 - Nyt fra DUBU

30/04/2024 - Nyt fra DUBU

07/02/2024 - Nyt fra DUBU

15/12/2023 - Nyt fra DUBU

10/11/2023 - Nyt fra DUBU

30/06/2023 - Nyt fra DUBU

09/03/2023 - Nyt fra DUBU

15/12/2022 - Nyt fra DUBU

11/11/2022 - Nyt fra DUBU

19/09/2022 - Nyt fra DUBU

10/06/2022 - Nyt fra DUBU

05/04/2022 - Nyt fra DUBU

26/01/2022 - Nyt fra DUBU

16/12/2021 - Nyt fra DUBU

15/10/2021 - Nyt fra DUBU

Den fælleskommunale referencegruppe for DUBU skal sikre, at videreudviklingen af løsningen professionelt og effektivt understøtter myndighedsfunktionen på udsatte børne- og ungeområdet, skaber sammenhæng og kvalitet og medvirker til, at kommunerne kan leve op til formålene for løsningen. Læs kommissoriet for referencegruppen her.