Generelle vilkår for samarbejde mellem KOMBIT og kommuner

De generelle vilkår for samarbejde mellem KOMBIT og kommuner fastsætter de vilkår, som er ens for – og gælder for – alle projekter i KOMBIT.

For det enkelte projekt indgås en specifik tilslutningsaftale, som bl.a. beskriver projektets baggrund, formål og varighed samt de mere specifikke vilkår og forudsætninger for projektet. De generelle vilkår gælder for nye projekter opstartet efter 1. august 2019.

Hvis der i projektet er afvigelser fra de generelle vilkår, vil det fremgå af projektets specifikke tilslutningsaftale.

Vilkårene er udarbejdet med input fra KOMBITs juridiske referencegruppe, der består af en række kommunale repræsentanter, som skal sikre den nødvendige tværgående juridiske faglige dialog og videndeling mellem KOMBITs og kommunernes repræsentanter.  

Ændring af de generelle vilkår

Kommunerne orienteres via kommunernes funktionspostkasser med 30 dages varsel ved ændringer af de generelle vilkår. Ved ændringer vil KOMBIT rådføre sig med KOMBITs juridiske referencegruppe.

Vilkår for samarbejde om monopolbruddet

For arbejdet med monopolbrudsprojekterne KSD, KY, SAPA, STS og Serviceplatformen gælder de oprindelige bestemmelser om samarbejdet mellem KOMBIT og kommunerne. Disse blev opstillet november 2012 og ledsaget af et borgmesterbrev og et baggrundsnotat om monopolbruddet, som lå til grund for de 98 kommuners tilslutning til arbejdet med monopolbruddet.

Bestemmelserne om samarbejdet mellem KOMBIT og kommunerne om monopolbruddet er siden blevet præciseret i:

  • Generelle vilkår for tilslutning til KY, KSD, SAPA, Støttesystemerne og Serviceplatformen
  • Systemspecifikke vilkår for KSD, KY og SAPA

Ovenstående vilkår er udsendt september 2017 til kommunernes it-/digitaliseringschefer, programledere og funktionspostkasser med kopi til projektlederne for KSD, KY og SAPA. Vilkårene er genudsendt i en let justeret udgave februar 2018.

Kenneth Elmegaard Borgstrøm
Chef for Jura & Kontraktstyring