Fælleskommunal Infrastruktur

Du kan finde mere information om den fælleskommunale infrastruktur på www.digitaliseringskataloget.dk

Fælleskommunal infrastruktur

Opgaverne er sorteret nyeste øverst til ældste nederst.

Aktiver KY-kontaktpunkt i Administrativ Adgang

Verificer at der er etableret trust i kommunens IdP til Context Handler 2 Eksternt testmiljø

Verificer at der er etableret trust i kommunens IdP til Context Handler 2 Produktionsmiljø

Udpeg og oplys brugere til Potentialerapporten_Infrastrukturen i tal (PowerBI-baseret værktøj)

Giv samtykke til, at KOMBIT må konfigurere ved overgang fra SF1600 til SF1601 for KY, KSD, BBR og DUBU

Kortlæg hvilke it-systemer kommunen anvender/ikke anvender

Bilag til Kortlæg hvilke it-systemer kommunen anvender/ikke anvender

Præsentation fra OCES3-webinar om KLIK-opgaver afviklet den 06-02-2023

Udskift kommunens organisationscertifikat med OCES3-certifikat i Fælleskommunalt Administrationsmodul

Upload OCES3-certifikat (SAML-metadatafil) for kommunens Identity Provider (IdP) i Fælleskommunalt Administrationsmodul

 

2022:

Opsæt kommunens infrastrukturpostkasse til at modtage og eventuelt videresende mails fra ny afsendermail

Tilpas dataafgrænsning og jobfunktionsroller til Fælleskommunalt Organisationssystems brugergrænseflade

Tildel roller til Serviceplatformens brugergrænseflade i Nem-Log-In

Etabler trust til NSIS Context-Handleren

 

2021:

Opdater jobfunktionsroller til Fælleskommunalt Klassifikationssystem

Udpeg infrastrukturejer og infrastrukturansvarlig

Udarbejd systemoverblik til Infrastrukturens Onboardingsprogram

Bilag Systemoverblik til Infrastrukturens Onboardingsprogram

Indmeld modtager(e) af GDPR-revisionserklæringer til KOMBITs it-systemer og den Fælleskommunale Infrastruktur

 

2020:

Udpeg ØiR-koordinator

Bilag Rollebeskrivelse for ØiR-koordinator

Bilag Rollebeskrivelse Organisationsadministrator

Udpeg klassifikations- og sortimentsadministrator

Tegn abonnement på YR- og KSD-sortiment

Bilag Vejledning til oprettelse af brugere til brugergrænsefladen til det Fælleskommunale Klassifikationssystem

Præsentation til webinar om Tegn abonnement på YR og KSD-sortiment. Afviklet den 26-03-2020

Bilag 3 oversigt over aktive abonnementer pr kommune

Bestil ruter og overvågning, så YR og KSD er klar til ny sortimentsløsning

Bilag 2 NOT0746 Oprydningskonfiguration til SFTP Server OverførSortiment

Bilag 1 Bestillingsformular - Etablering af SFTP-rute_2 SortimentOverfør

 

 

2019:

 Organiser jer i relation til ØiR

Oplys ØiR kontaktpersoner og ØiR funktionspostkasse til KOMBIT

Afhold Kick-off med tovholdere på basisimplementeringen fra bogførings- og opkrævningsfunktion

Opret og identificer FK-administrator på Serviceplatformens Administrationsmodul

Etabler infrastrukturpostkasse og nødvendigt beredskab

Bilag 1 til KLIK-opgave Etabler infrastrukturpostkasse og nødvendigt beredskab

 

Udpeg underskriftberettiget eller underskriftberettigede til abonnementsaftale med SKAT eIndkomst

Bilag 1 til Udpeg ....

Udpeg kontaktpunkt eller -person til incidenthåndtering

Godkend Serviceaftale på Fordelingskomponenten mellem KMD-KMD-Sag og Kommunen

Godkend initiale fordelingsregler til Fordelingskomponenten

Udpeg FK-ansvarlig og FK-administrator (Fordelingskomponenten på Serviceplatformen)

Bilag til KLIK-opgave Udpeg FK-ansvarlig og FK-administrator

Tjek at kommunens it-miljø er klar til it-infrastrukturen, SAPA, KSD og KY