Implementering og KLIK

På denne side finder du information om de modeller og værktøjer, som er centrale i KOMBITs implementering af nye IT-løsninger og releases.

KOMBIT implementeringsindsats er centreret omkring en implementeringsmodel samt værktøjet KLIK (Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering), der understøtter samarbejdet mellem kommuner, KOMBIT og leverandører. 

KLIK-løsningen udstiller på en systematisk måde, de opgaver, som kommunerne skal løse lokalt i forbindelse med implementering af en KOMBIT-løsning eller ny release. KLIK understøtter desuden kommunernes rollegalleri til implementering og forvaltning af fælleskommunale it-løsninger og -infrastruktur, så kommunen og KOMBIT ved hvem, der bør løse en given opgave med afsæt i rollebeskrivelse og kommunal rolletildeling.

I takt med at opgaverne bliver løst og markeret som fuldført i KLIK, bliver det muligt for både kommunale projektledere og KOMBIT at følge fremdriften i opgaveløsningen. Det understøtter en struktureret proces med implementering og ibrugtagning af nye løsninger midt i en travl kommunal hverdag.

Dokumenter og vejledninger

Hvem har adgang til KLIK?

KLIK er en webløsning, som man kan tilgå direkte fra sin browser.

Er du kommunal bruger, får du adgang via Fælleskommunal Adgangsstyring. Du skal kontakte din kommunes KLIK-administrator for at få adgang til KLIK og blive tildelt de rettigheder og roller, der er nødvendige for at løse dine opgaver.

Øvrige brugere (uden for kommunerne) oprettes af KOMBIT.

Klik her for at gå til løsningen

Hvordan følger KOMBIT op på kommunernes opgaveløsning?

Da løsninger indkøbt via KOMBIT typisk skal implementeres og ibrugtages i alle 98 kommuner, er der behov for, at KOMBIT løbende kan følge op på kommunernes opgaveløsning. Det giver mulighed for at indgå i dialog med de kommuner, som eventuelt oplever udfordringer med at løse konkrete implementeringsopgaver.

Målsætningen er med rettidig omhu at give kommunerne mulighed for at forebygge kritiske problemer, inden løsningerne idriftsættes i landets kommuner.

Ibrugtagning af KLIK

De forskellige projekter og løsninger i KOMBIT har forskellige behov og planer i forbindelse med ibrugtagning af KLIK.

De enkelte KOMBIT-projekter planlægger, håndterer og kommunikerer selv om deres ibrugtagning af KLIK og sørger for, at I introduceres til KLIK, når det tages i brug.

Ønsker du specifik viden om et bestemt KOMBIT-projekts ibrugtagning af KLIK, kan du derfor henvende dig direkte til projektet.

Kontakt

Oversigt