Databehandling ifm. spørgeskemaer

Læs om KOMBITs håndtering af persondata i forbindelse med spørgeskemaer.

Her kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du besvarer et spørgeskema udsendt af KOMBIT.

Databehandling i forbindelse med spørgeskemaer

Dataansvar

KOMBIT er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

KOMBIT A/S

CVR-nr. 19435075

Halfdansgade 8

2300 København S

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil være oplyst i forbindelse med den specifikke survey/spørgeskemaundersøgelse, som du deltager i.

Susanne Rasmussen
Kommunikationskonsulent
Børn, Kultur, Social og Sundhed

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger indsamlet via spørgeskema (SurveyXact) i forbindelse med et givent projekt, system/løsning eller arrangement.

Behandlingsgrundlaget kan varriere, alt efter hvilken af nedenstående grupper respondenten hører under:

  • Kommunalt ansatte – personoplysninger behandles i medfør af tilslutningsaftale for det specifikke projekt (Artikel 6, stk. 1, litra b)
  • Leverandører - personoplysninger behandles i medfør af leverandørkontrakt (Artikel 6, stk. 1, litra b)
  • Konsulent i KOMBIT – personoplysninger behandles i medfør af indgået kontrakt (Artikel 6, stk. 1, litra b)
  • Ansat i KOMBIT – personoplysninger behandles i medfør af ansættelseskontrakt (Artikel 88 og § 12 i Databeskyttelsesloven)
  • Øvrige – Personoplysninger behandles i medfør af indhentet samtykke (Artikel 7) samt for børn fra og med 13 år (Artikel 8 og § 6 i Databeskyttelsesloven)

Vi behandler kun almindelige personoplysninger (typisk kontaktinformationer).

Er du i tvivl om, hvilken af ovenstående grupper du tilhører, er du velkommen til at kontakte os på kombit@kombit.dk.

Modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til KOMBITs databehandlere. Disse databehandlere behandler alene personoplysningerne på KOMBITs vegne og i overensstemmelse med KOMBITs instruks.

Tredjelande

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Sikkerhed

KOMBIT beskytter dine personoplysninger og har vedtaget foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, så snart de er behandlet efter det oplyste formål.

Dine rettigheder

Du har ret til a) at trække dit samtykke tilbage, b) anmode om at få indsigt i dine personoplysninger, c) at få berigtiget, slettet eller begrænset brugen af oplysningerne, og d) at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på kombit@kombit.dk.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.