Borgerblikket

På denne side finder du relevant materiale vedrørende Borgerblikket.

På siden her finder du alt ​tilgængeligt materiale vedrørende Borgerblikket. Siden er henvendt til både kommuner og leverandører.

Hvis du har spørgsmål til dokumentbiblioteket eller leder efter et specifikt dokument, er du velkommen til at kontakte borgerblikket@kombit.dk

Du kan læse mere om Borgerblikket her

FAQ

​Det er kun den primære part, der kan se egne sager og ydelser på Mit Overblik. Dog er det ejeren af ejendommen, som ser byggesager, og ikke primær part.

​Borgerblikket trækker alle data fra hhv. indekserne og ØiR - ikke fra SAPA.

​Hverken sagsbehandlerens navn eller initialer bliver vist.

Benyt gerne Verifikationsklienten til at se, hvad der bliver udstillet i jeres kommune fra KSD.

Nej. Borgerblikket viser kun sager og ydelser, der er registreret på et CPR-nummer.

Fradatoen er som hidtil senest d. 31/12 for det pågældende år, hvor KLE-numrene skal udstilles. Hvis man ønsker at vise historiske sager og mener, at datakvaliteten er i orden, bør man sætte fradatoen derefter.

Fradatoen dækker over sagens oprettelsesdato, og derefter gælder det både afsluttede og igangværende sager. Ved at sætte "ja" i "Deaktiver fradato for aktive sager og tilhørende ydelser*" vises aktive sager, som blev oprettet før fradatoen.

​Nej, det er desværre ikke en mulighed, medmindre, at man har sagsnummeret som en del af fagløsningens sagstitel. I dette tilfælde kan man vælge at udstille denne sagstitel i stedet for KLE-emnet.​

​Anvisningerne er en teknisk beskrivelse af, hvordan kommunernes leverandører skal sikre overførslen af sager og ydelser til indekserne. Vi henviser til www.digitaliseringskataloget.dk

Kongstanken ved Mit Overblik er, at vi skal gøre det muligt for borgeren, at få et samlet overblik på tværs af den offentlige sektor og faggrænser.

En række undersøgelser har vist, at mange borgere oplever det svært at finde rundt i det digitale Danmark og særligt ift. hvor man skal hen hvornår. Derfor er der en stor efterspørgsel på at få et samlet sted man kan starte, for så at blive sendt videre til den platform hvor man kan læse mere i dybden. Det er netop formålet med Mit Overblik, som skal gøre det lettere for borgeren at finde rundt i det offentlige.

Obligatoriske KLE-emner fremgår af etapeplanerne, jf Økonomiaftalerne.

​Selve visningen i den korrekte, grafiske form, kan ses i end-to-end testmiljøet. Alternativt benyt Verifikationsklienten, hvor du ser produktionsdata.  

KLE-konfigurationen er opsætningsmodulet til KLE-emner, som skal udstilles på Mit Overblik. Modulet finder du i SAPA Overblik Administration under fanen Borgerblikket i venstre kolonne.
 
​Se eller gense webinaret (fra januar 2023) for nye projektledere og systemansvarlige på Borgerblikket, hvor product owner Jesper Dall-Hansen blandt andet gennemgår konfigurationsmodulet. Videoen har fået en let opdatering august 2023.
Fra juni 2024 er det muligt at linke til en specifik selvbetjeningsløsning per IT-løsning på det pågældende KLE-nummer. ​
 
Hvis man ikke ønsker at skelne på ovennævnte måde, er eneste måde at linke til en hjemmeside, hvor der fremgår to eller flere forskellige links.

​Ja, fradatoen vælger I selv inde i KLE-/fordringskonfigurationen. Vær dog opmærksom på, at jf. Økonomiaftalen skal I senest udstille et bestemt KLE-emne/fordringskravtype ved udgangen af det pågældende år.

​Brugeren skal have to: ’Administration af Borgerblikket’ og ’Adgang til Administration Overblik’. De kan med fordel ligge i den samme jobfunktionsrolle.

​Hvis en borger konstaterer et sikkerhedsbrud, skal dette indrapporteres til den dataansvarlige dvs. kommunen via et telefonnummer, som kommunen selv kan angive for hvert KLE-nummer i administrationsmodulet, eller via et link til Digital Post, som kommunen også selv kan indsætte. Herefter kontakter kommunen leverandørens service desk.

​Hvis I vil sikre jer, at klagesager ikke bliver vist, kan I benytte handlingsfacetfiltret i Borgerblikkets KLE-konfiguration.​

Fordringskonfigurationen er opsætningsmodulet til fordringskravtyper, som skal udstilles på Mit Overblik. Modulet finder du i SAPA Overblik Administration under fanen Borgerblikket i venstre kolonne.

Du kan se en gennemgang af fordringskonfigurationens elementer i præsentationen af 'Betalinger på Mit Overblik' under 'Webinarer' på Dokumentbiblioteket (slide 20-32)

I KLE-konfigurationen er det muligt at indsætte et link til kommunens aktindsigtsløsning. Se yderligere i administratorvejledningen

Kommunerne får månedligt lagt egne og landsgennemsnitlige statistikker tilgængeligt i deres kommunemappe på sharepoint.

Kontakt borgerblikket@kombit.dk, hvis du ikke har fået oprettet en adgang.

​Borgerblikket viser det real tid fra indekserne, men der kan dog gå 5-10 minutter, fra en ændring er registreret i fagsystemet, til det er opdateret i indekset.

På Borgerblikket viser vi kun oplysninger til og om primær part med meget få undtagelser.

KLE-emner, hvor primær part ikke får vist sagen vedrører: KLE 01.03.03, 02.00.00, 02.00.05, 02.00.06, 02.00.08, 02.00.11, 02.00.14, 02.00.20, 02.25.00, 02.34.00, 02.34.02, 02.34.18, 02.34.24, 02.34.30​, ​03.01.02, 03.01.03 og 13.00.01.

​Det er fagsystemet, der lægger sager og ydelser i indekserne, hvor Borgerblikket trækker data fra. Hvis fagsystemet fysisk sletter en sag, vil den også blive slettet i indekserne, og dermed vil den ikke blive vist på Mit Overblik via Borgerblikket.

​Det kan man ikke, da teksten genereres helt automatisk inden for de KLE-områder, som kommunen sætter op i KLE-konfigurationen. Det er denne, som borgerne får vist på Mit Overblik.

I KLE-konfigurationen kan du åbne op for visning af dokumenttitler fra fagsystemet på de KLE-emner, du konfigurerer. Du kan også nøjes med at åbne op for visning i Verifikationsklienten, hvis du har brug for at blive betrygget i kvaliteten inden, at du åbner helt op for Mit Overblik.

Du kan godt have åbnet for et KLE-emne til Mit Overblik, men kun åbnet for verifikationsklienten til dokumenttitler for det samme KLE-emne.

​Det kan eksempelvis skyldes, at man har valgt en fradato i administrationsmodulet, som ligger efter sagens oprettelsesdato. Det kan også skyldes, at kommunen har benyttet et fagsystemfilter eller handlingsfacetfilter i KLE-konfigurationen. Endeligt kan det skyldes at sagen er lagt i indekserne uden den såkaldte fremdriftskode (tværfaglig status). I SAPA vil man kunne se om denne kode mangler.

Hvis du fortsat ikke kan se data i Verifikationsklienten, skal du kontakte din kommunes SAPA-supportberettigede bruger, som kan oprette en fejlsag.

Benyt gerne Verifikationsklienten til at se, hvad der bliver udstillet i jeres kommune på omsorgsområdet.

​KLE-nummer 00.75.10 er kun til sager, hvor sagsbehandleren ikke kan afgøre, om henvendelsen hører under social eller sundhed. Det er ikke obligatorisk at udstille KLE 00.75.10 på borger.dk medmindre, at der journaliseres sager på dette KLE, som borgeren har ret til at se. Ulempen ved at journalisere sager på 00.75.10 og udstille dem for borgerne er, at den enkelte borger hverken kan se en retvisende titel på sagen eller ydelsen.

​Sager på KLE 05 vises til primær part på sagen ligesom sager på øvrige KLE-emner - på nær følgende KLE-emner, der bruger Ejerfortegnelsen i stedet for at vise sagen til primær part:
01.03.03, 02.00.00, 02.00.05, 02.00.06, 02.00.08, 02.00.11, 02.00.14, 02.00.20, 02.25.00, 02.34.00, 02.34.02, 02.34.18, 02.34.24, 02.34.30​, ​03.01.02, 03.01.03 og 13.00.01.

Hvis der er tale om forespørgsler fra andre borgere (som ikke er ejere af ejendommen), og du ønsker at sikre dig mod, at disse forespørgselssager udstilles for ejeren af ejendommen, kan du vælge at opmærke disse sager med følgende KLE-nummer: '02.01.00 Grundes udnyttelse til bebyggelse i almindelighed' og undlade at åbne op for dette KLE-emne i KLE-konfigurationen. Alternativt kan du benytte handlingsfacetter, som du frafiltrerer.

​Ejeren af en ejendom vil kunne se alle aktive og afsluttede sager (sidstnævnte, hvis sagen blev afsluttet mens borgeren var ejer).

Afsluttede sager, som er afsluttet efter borgeren har solgt ejendommen, kan borgeren ikke længere se, men det kan den nye ejer.​

Hvad er 'verifikationsklienten' i SAPA?

I SAPA Overblik kan en administrator af SAPA Overblik ændre både i faneblade og fanebladselementer.

En række af disse fanebladselementer med betegnelsen "Borgerblikket" har dog en anderledes funktion end andre elementer.

Disse bruges til at verificere data, der udstilles for borgerne på Borger.dk. I KOMBIT omtales denne samling af faneblader som "Verifikationsklienten".

Læs mere om Borgerblikkets Verifikationsklient i notat vedr. den juridiske vurdering heraf.

​Verifikationsklienten, som består af fire nye fanebladselementer i SAPA Overblik, er skabt for at give en betroet kommunal medarbejder indsigt i de produktionsdata som udstilles på Mit Overblik. Dvs. et værktøj til at verificere datakvaliteten. Der er altså ikke tale om et testværktøj og der må ikke tages skærmdumps herfra eller på anden måde dele data med andre.

Ved at slå forskellige udvalgte borgere op i verifikationsklienten kan man se hvordan kommunens produktionsdata ser ud på de forskellige dataområder (kontanthjælp, arbejdsmarked, etc). Der er altså tale om præcis de samme data som borgeren ser på Mit Overblik, men den grafiske brugergrænseflade er kun tilnærmelsesvis lig den på Mit Overblik. 

Verifikationsklienten består af i alt fire fanebladselementer i SAPA Overblik. Disse starter alle med betegnelsen "Borgerblikket" og vi anbefaler, at I samler disse fire under ét faneblad i SAPA Overblik, som I kalder Verifikationsklienten.

For at få adgang til Verifikationsklienten skal du både have jobfunktionsrollen ”Se data, som vises på Mit Overblik” og tilknyttet Borgerblikkets fanebladselementer til den målgruppe, som du tilhører i SAPA. Du kan også blive tilknyttet en ny målgruppe, som fx kaldes ”Borgerblikkets verifikationsklient”, som oprettes alene med det formål, at tilgå Verifikationsklienten.

Se denne 10 minutters videogennemgang af, hvordan du sætter Verifikationsklienten op inde i SAPA Overblik Administration.

I Verifikationsklienten kan personer med adgang se kommunens data, som vises for borgeren på Mit Overblik – under forudsætning af, at I har åbnet for visning i Verifikationsklienten for de pågældende KLE-emner eller fordringskravtyper (gøres i Borgerblikkets konfigurationsmiljø i SAPA Overblik Administration). I kan ikke se data fra Udbetaling Danmark (UDK), og heller ikke data fra andre kommuner.

Da Verifikationsklienten ”bor” i SAPA Overblik vises data med SAPA-layout. Ønsker du derimod at se, hvordan data vises med det korrekte, grafiske udtryk, henviser vi dig til testmiljøet: https://www.endtoend.borger.dk

Hvis noget ser forkert ud, når du ser på data i Verifikationsklienten, kan du lukke for visningen på Mit Overblik indtil problemet er løst. Dvs. du kan fortsat have åbnet for data i Verifikationsklienten uden at have åbnet helt op til Mit Overblik. Fejl rapporteres til Netcompany via din kommunes SAPA-supportberettigede bruger.

Det er Borgerblikket systemansvarlig, der er ansvarlig for, at det kun er få, udpegede medarbejdere, der har adgang til Verifikationsklienten. Vi anbefaler 1-2 personer. Det er IKKE beregnet til sagsbehandlere.

I perioder kan det være relevant at give adgangen til en medarbejder inden for fx et nyt fagområde, som skal udstilles. I disse tilfælde er det vigtigt, at vedkommende fratages denne adgang, når verificering af datakvaliteten er færdig.

Verifikationsklienten benyttes udelukkende i det øjemed, at du ønsker at sikre datakvaliteten, i det som vises på Mit Overblik. Verifikationsklienten skal kun gives og benyttes af meget få medarbejdere (helst 1-2 personer). Se også KOMBITs juridiske vurdering af Verifiaktionsklienten.

Jf. Økonomiaftalen skal I senest med udgangen af 2023 åbne op for følgende fordringskravtype fra KY:

Krav om tilbagebetaling af ydelse til en borger (UUID: A3EEEE08-AC92-4840-90E0-C53F0DDCD0E1)

Jf. Økonomiaftalen skal I senest med udgangen af 2023 åbne op for følgende tre fordringskravtyper fra FBS:

Bibliotekserstatningskrav uden anerkendelse eller kvittering (UUID: 6AD35F28-0B51-4289-ACE4-86B1BEFAADF7)

Biblioteksgebyr, overskredet lånetid (UUID: 626721BA-A430-4817-A924-AA97FE348A6E)

Bibliotekserstatningskrav med anerkendelse eller kvittering (UUID: BAFAEAF9-3D70-4007-9E26-BF82E3A6AD50)

Hertil skal du benytte Verifikationsklienten og sammen med din kollega fra debitorafdelingen lave CPR-opslag på borgere, der har ikke-betalte fordringer.

Du kan med fordel orientere dig i præsentationsmaterialet til introduktionen af betalinger på Mit Overblik' under 'Webinarer' på Dokumentbiblioteket (slide 33-46).

Uden ØiR-integrationen er det ikke muligt at udstille data fra FBS til Mit Overblik.

Datarejsen er skitseret i introduktionsmaterialet ifm. Betalinger på Mit Overblik, slide 18.

Hvis din kommune mangler ØiR-integrationen skal I følge KOMBITs opgavemanual til implementeringen.

Ved spørgsmål kan man rette henvendelse til bibsys@kombit.dk.

Det er kun Fujitsu Prisme kommuner, der kan opleve dette problem, da Fujitsu frem til ultimo juni 2024 ikke leverer betalingsdato. Alle Fujitsu-kommuner er derfor blevet anbefalet at lukke for deres visning af fordringer indtil Fujitsu leverer betalingsfristen, så den korrekte status kan blive vist på Mit Overblik.

De forskellige statusser, som en fordring kan have er: Betalt, Kommende Betaling, Sendt til Gældstyrelsen og Betalingsdatoen er overskredet.

Nej. I disse tilfælde er det ikke meningsfuldt at konfigurere KLE-emnet og åbne op for det.

Nej. Der er for nuværende kun en Økonomiaftale i perioden 2021-2023.

KL arbejder på at få en Økonomiaftale fra 2025 på plads.

Forpligtelsen er ikke baseret på et lovmæssig grundlag, men derimod gennem økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Økonomiaftalerne er der, hvor vi politisk forpligter begge parter på de indsatser vi sætter i gang. For hver økonomiaftale er der et bagvedlæggende aftalepapir, hvor det er konkretiseret, hvilke konkrete KLE nr. der skal udstille. Det fremgår af områdeoversigten.

KLE 27.51.04 er udvalgt på baggrund af en tidligere, gennemført etapeanalyse. I denne analyse involverede man over 200 kommunale medarbejdere fra forskellige fagområder samt borgere til at vurdere hvilke KLE-områder der var relevante at vise for borgerne. Analysen blev sendt i review hos alle landets kommuner. På daværende tidspunkt vurderede man, at det kunne være relevant information at have for borgeren og med tanke på, at der på sigt bliver mulighed for at give pårørende med fuldmagt adgang.

Deadline er udgangen af 2022, jf. Økonomiaftalen for 2022, etape 3. Se økonomiaftalen her.

Ja. Ligesom med øvrige løsninger skal leverandøren forholde sig til anvisningerne, når de mapper fra deres løsning ti lindekserne.

​KLE02 er obligatorisk og skal derfor vises på Mit Overblik inden udgangen af 2022. De præcise KLE-02-numre kan findes i etapeplanen. KLE05 er frivilligt.​

"Sagsgenstande"​ refererer til anvisningerne, hvor det teknisk står beskrevet, hvordan kommunernes leverandører skal sikre overførslen af byggesager til indekserne. Anvisningerne kan findes på www.digitaliseringskataloget.dk

​Vi opfordrer til at anvende det filter, der er på handlingsfacetter i Borgerblikkets administrationsmodul. På den måde risikerer man ikke at udstille disse klagesager på byggeområdet. Hvis man ønsker at udstille klagesager, skal man være bevidst om, hvem der er primær part på sagen, da det er denne person, der ser sagen.

​Det er ejer, som må se sagen. Sager, der må vises, findes ved at fremsøge borgerens ejendomme i Ejerfortegnelsen, og efterfølgende finde sager på de fundne ejendomme. Partsbegrebet benyttes ikke i fremsøgningen af byggesager.​

​Borgerblikket viser sager for de ejendomme, som borgeren ejer. Borgerblikket slår borgerens ejendom op i Ejerfortegnelsen ud fra borgerens CPR-nummer, og fremsøger efterfølgende sager i Fælleskommunalt sags- og dokumentindeks på de berørte ejendomme.

Det er altså udelukkende data herfra, der vises til borgeren og ikke data fra Ejerfortegnelsen.​

​KLE-nummer 00.75.10 er kun til sager, hvor sagsbehandleren ikke kan afgøre, om henvendelsen hører under social eller sundhed. Det er ikke obligatorisk at udstille KLE 00.75.10 på borger.dk jf. ØA.​

Se venligst i "OMRÅDEOVERSIGT FOR KOMMUNER PÅ MIT OVERBLIK" som du finder under menupunktet "Etaper".

​Ejendommen, som byggesagen omhandler, skal registreres som sagens genstand, når sagen overføres til indekserne. De andre byggesagsløsninger anvender rollen ’Byggeri’ og typen ’Ejendom’, og identificerer ejendommen med bfe- eller esr-nummer, hvilket derfor også er vores anbefaling. ​

​Sagerne fra esdh-systemet skal afleveres med en sagsgenstand der er registreret med ejendoms- eller bfe-nummer. Når det er på plads. så hentes ejeren/ejerne af en ejendom via Ejerfortegnelsen og de tilsvarende sager i indekset findes baseret på netop ejendoms- eller bfe-nummer.​

​I modsætning til andre sager er det ikke sagens primære part der kan se sager på KLE 02, men derimod ejeren/ejerne af ejendommen. Se den fulde liste andet steds i denne FAQ.​

​Sagen skal opmærkes med et af de KLE-emner som I har aktiveret i Borgerblikkets KLE-konfiguration. Derefter vil ejeren af ejendommen se sagen (og dokumenttitler), men konsulenten vil ikke kunne se sagen og dokumenttitlerne, selv om sagen er registreret på konsulentens cpr-nummer, da alle sager på disse KLE-emner kun udstilles til ejerne jf. Ejerfortegnelsen og ikke til sagens primær part.​

Forvaltning

Borgerblikket dokumenter

Kontakt

Jesper Dall-Hansen
Produktansvarlig
Teknik, Miljø og Borgerservice