Borgerblikket

På denne side finder du relevant materiale vedrørende Borgerblikket.

Vi er i gang med at opbygge et nyt dokumentbibliotek her, men indtil det er oppe at køre, kan du stadig finde al relevant materiale vedrørende Borgerblikket i det gamle dokumentbibliotek her: Sider - Borgerblikket (kombit.dk)

FAQ

​Borgerblikket trækker alle data fra indekserne, ikke fra SAPA.

​Ja, udrulningen af KY og KSD vil have betydning for visning af data i Borgerblikket.

Borgerblikket trækker sine data direkte fra indekserne, så hvis der ligger sager og ydelser på et givet KLE-nummer, og I har åbnet for dette KLE-nummer, så vil sagerne og ydelserne blive vist for borgeren uanset, hvilket fagsystem der har lagt data ned i indekserne.

Det er dog muligt at begrænse data hvis man ikke ønsker at sager og ydelser skal vises fra alle bagvedliggende systemer. Det gøres bed at benytte fagsystemfilteret i KLE-konfigurationen.

Data i borgerblikket kommer fra indekserne - https://digitaliseringskataloget.dk/om-den-f%C3%A6lleskommunale-infrastruktur

​Vi sender statistikken "Kald på borgerblikket" ud i starten af hver måned. Man kan se, hvor mange kald der foretages på hhv. sager og ydelser, og om der blev returneret data i disse kald.  

​Hverken sagsbehandlerens navn eller initialer bliver vist.

​Borgerblikkets data vises under menupunktet Min side indtil d.  9/12, hvor punktet vil hedde Mit Overblik. Det vises, at sager leveres af kommunen eller UDK. Og på den enkelte ydelse vil man også kunne se, om det er kommunen eller UDK, der udbetaler beløbet.

​Sagerne blive vist på samme måde, som andre sager i dag bliver vist. Det vil sige, at der bliver vist titler på sagen/KLE-emnet, fremdriftsstatus og titler på dokumenter/breve (hvis kommunen vælger at vise disse).

Brevene og dokumenterne i sig selv bliver ikke vist, det samme gælder for journalnotater. Der findes p.t. ingen brugergrænseflade til at vise ikke-økonomiske ydelser (indsatser) og borger.dk vil tidligst have denne brugergrænseflade i sommeren 2021.

​Uanset fagløsning viser Borgerblikket sager og ydelser for de KLE-områder, kommunen har åbnet for. KSD-data vises således automatisk, når kommunen åbner op for de pågældende KLE-numre. Vi har et filter i dag, som kan bruges til at frasortere sager (ikke ydelser) fra KSD eller en anden fagløsning.

​I forhold til cpr og cvr gælder det, at vi ikke henter sager, hvor primær part er en virksomhed (cvr). Det er således ikke en udfordring, da der for alle KLE-numre kun hentes sager, hvor den primære part er en borger (cpr).

​Det er ikke, når borgeren klikker på Min side. Det er, når borgeren enten klikker på fanen Sager eller fanen Ydelser og Gæld. 

Deadline er udgangen af 2022. De tilsvarende KLIK-opgaver har frist 1/9-22. Vi følger op der og forlænger evt. fristen.​

Byggesager inkluderer reference til en ejendom (sagens genstand) når de overføres til indekserne. Der forventes ikke ændringer til den praksis. Dog ved vi at SBSYS mangler at opdatere deres sager med sagsgenstandene. Det er i proces.​

​KLE02 er obligatorisk og skal derfor vises på Mit Overblik inden udgangen af 2022. De præcise KLE-02-numre kan findes på Sharekomm. KLE05 er blevet gjort frivilligt.​

"Sagsgenstande"​ refererer til anvisningerne, hvor det teknisk står beskrevet, hvordan kommunernes leverandører skal sikre overførslen af byggesager til indekserne. Se også link til anvisningerne her.

Angivelse af sagsgenstand:

  • Relationsrolle = Bestemt fast enhed
  • Objekttype = Ejendom, matrikel, bygning, enhed
  • ReferenceID = Gammel ejendom: ‘urn:oio:esr:ejendom:123-123456’ Ny ejendom: ‘urn:oio:bfe:12345678’

​Vi opfordrer til at anvende det filter, der er på handlingsfacetter i Borgerblikkets administrationsmodul. På den måde risikerer man ikke at udstille disse klagesager på byggeområdet. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at borgeren ikke kan se, hvem der har klaget, medmindre kommunerne skriver det i sagstitlen. Frafiltrering af disse sager er valgfrit i de enkelte kommuner.​

​Skæringsdatoen er som hidtil senest d. 31/12 for det pågældende år. I er ikke tvunget til at vise gamle sager, men kan nøjes med at vise nye sager fra 31/12 i det år, som et givet KLE-nr. skal udstilles. Der må gerne vises ældre sager.

Når man kigger på skæringsdatoen, så er det sagens oprettelsesdato, og derefter gælder det både afsluttede og igangværende sager. Vælger man skæringsdato den 31/12-22, så vil det jo i starten kun være igangværende, men lynhurtigt bliver nogen af de sager afsluttede, men skal stadig vises.​

​Det er ejer, som må se sagen. Sager, der må vises, findes ved at fremsøge borgerens ejendomme i Ejerfortegnelsen, og efterfølgende finde sager på de fundne ejendomme. Partsbegrebet benyttes ikke i fremsøgningen af byggesager.​

​Borgerblikket viser sager for borgerens ejendomme, som borgeren ejer. Borgerblikket slår borgerens ejendomme op i Ejerfortegnelsen ud fra borgerens CPR-nummer, og fremsøger efterfølgende sager i Fælleskommunalt sags- og dokumentindeks på de berørte ejendomme.

Det er altså udelukkende data herfra der vises til borgeren og ikke data fra Ejerfortegnelsen.​

​Borgerblikket slår borgerens ejendomme op i Ejerfortegnelsen ud fra borgerens CPR-nummer, og fremsøger efterfølgende sager i Fælleskommunalt sags- og dokumentindeks på de berørte ejendomme.​

​KOMBIT har bestræbt sig på, at der ikke kommer ekstra opgaver for kommunerne i denne forbindelse. Der vil dog på sigt komme ændringer ift. angivelse af BFE-nummer i stedet for ESR-nummer, idet ESR-nummer udfases helt generelt.​

​Nej, det er desværre ikke en mulighed, men man kan vælge at udstille fagløsningens sagstitel i stedet for KLE-emnet.​

​Anvisningerne er en teknisk beskrivelse af, hvordan kommunernes leverandører skal sikre overførslen af sager, fx byggesager, og ydelser til indekserne. Se anvisningerne her.

​Det er ESR-/BFE-nummeret fra ”3.11.3 – Byggeri”.​

Der hentes en beskrivelsestekst fra FK Klassifikation, som knytter sig op på det pågældende KLE-nummer. Denne tekst beskriver yderligere om indsatsen, som KOMBIT anbefaler at angive på FSIII-niveau 3.​​

​KLE-nummer 00.75.10 er kun til sager, hvor sagsbehandleren ikke kan afgøre, om henvendelsen hører under social eller sundhed. Det er ikke obligatorisk at udstille KLE 00.75.10 på borger.dk jf. ØA.​

Se venligst i "OMRÅDEOVERSIGT FOR KOMMUNER PÅ MIT OVERBLIK" som du finder under menupunktet "Etaper".

​Ejendommen, som byggesagen omhandler, skal registreres som sagens genstand, når sagen overføres til indekserne. De andre byggesagsløsninger anvender rollen ’Byggeri’ og typen ’Ejendom’, og identificerer ejendommen med bfe- eller esr-nummer, hvilket derfor også er vores anbefaling. ​

​Sagerne fra esdh-systemet skal afleveres med en sagsgenstand der er registreret med ejendoms- eller bfe-nummer. Når det er på plads. så hentes ejeren/ejerne af en ejendom via Ejerfortegnelsen og de tilsvarende sager i indekset findes baseret på netop ejendoms- eller bfe-nummer.​

​Det er ikke i testmiljøet der vises produktionsdata, men i Borgerbliksfanebladene i SAPA (tidligere kaldt verifikationsklienten).

Fanebladsvisningerne er ikke beregnet til sagsbehandlere, men til den ansvarlige for Borgerblikket, så I kan verificere hvordan data ser ud på Mit Overblik. Der er ikke lavet særlige adgangsbegrænsninger da I så ikke ville se det samme som borgeren. Der er dog den begrænsning at I ikke kan se data fra UDK, og heller ikke data fra andre kommuner, når det bliver muligt. 

Når I åbner for et nyt KLE-område, kan I her se, hvordan data ser ud, og hvis noget ser forkert ud, kan I lukke for visningen i Mit Overblik indtil der er styr på data igen.

Testmiljøet er derimod tiltænkt til at eksperimentere med forskellige skæringsdatoer eller til at slå dokumentvisningen til og fra. Og det er i testmiljøet at I ser den gældende grafiske brugergrænseflade, som borgeren møder, når han/hun logger på Mit Overblik.​

​I modsætning til andre sager er det ikke sagens primære part der kan se sager på KLE 02, men derimod ejeren/ejerne af ejendommen. Se den fulde liste andet steds i denne FAQ.​

​​Det er vigtigt at jeres ESDH-systemer afleverer sagerne med en sagsgenstand der er registreret med enten ejendomsnummer eller BFE-nummer.​

​Sager på KLE 05 vises til primær part på sagen lige som sager på alle andre KLE-emner (undtagen KLE 02).​

​Sagen skal opmærkes med et af de KLE-emner som I har aktiveret i Borgerblikkets KLE-konfiguration. Derefter vil ejeren af ejendommen se sagen (og dokumenttitler), men konsulenten vil ikke kunne se sagen og dokumenttitlerne, selv om sagen er registreret på konsulentens cpr-nummer, da alle sager på disse KLE-emner kun udstilles til ejerne jf. Ejerfortegnelsen og ikke til sagens primær part.​

​Hvis der er tale om forespørgsler fra andre borgere (men ikke ejeren), og I ønsker at sikre jer at I ikke udstiller disse forespørgselssager for ejeren, kan I benytte følgende KLE- nr. 02.01.00. Grundes udnyttelse til bebyggelse i almindelighed ”Forespørgsler om ejendomme, grundes udnyttelse til bebyggelse”.

Titlen stammer fra en tidligere version af bygningsreglementet, og bruges nu primært som overskrift for nogle specifikke emner på byggesagsområdet. Det er altså ikke et nyt KLE-nr. men genbrug. 

Så ved at opmærke forespørgselssager med KLE 02.01.00 og sikre jer at der ikke er åbnet for disse sager i Borgerblikkets KLE-konfiguration, undgår I at ejeren ser sagen.​

​Hvis en borger er ejer af en ejendom, vil borgeren se alle de aktive sager, og de afsluttede sager, hvis de blev afsluttet mens borgeren var ejer.

Afsluttede sager, som er afsluttet efter borgeren har solgt ejendommen, kan borgeren ikke længere se, men det kan den nye ejer.​

​Pr. 14. december 2022 gælder det 02.00.00, 02.00.05, 02.00.06, 02.00.08, 02.00.11, 02.00.14, 02.00.20, 02.25.00, 02.34.00, 02.34.02, 02.34.18, 02.34.24, 02.34.30​ og ​03.01.02.

Fra 3. maj 2023 udvides denne liste til også at omfatte: 01.03.03, 03.01.03 og 13.00.01.

Vær opmærksom på at denne liste ikke er identisk med listen over obligatoriske KLE-02-emner. Listen over de obligatoriske KLE-emner finder du under 'Etaper'.

​Hvis I vil sikre jer at klagesager ikke bliver vist, kan I benytte handlingsfacetfiltret i Borgerblikkets KLE-konfiguration.​

Hvilke KLE15-numre er obligatoriske at udstille på Mit Overblik?

Obligatoriske KLE15 jf. Økonomiaftalen fremgår af etapeplanen​.

​Se en klikbar prototype​ af visning af serviceydelser og hjælpemidler på Mit Overblik her. Prototypen er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen. Bemærk at de data der vises er testdata og derfor ikke nødvendigvis afspejler jeres data fra jeres EOJ systemer. 

​Læs KL/KOMBITs anbefaling​ til, hvordan I bør anvende KLE 00.75.10, såfremt I påtænker at anvende det i jeres kommune.

​Man kan ikke sætte to forskellige links ind for et givet KLE-nummer. Men man kan fx linke til en hjemmeside, hvor der så fremgår to eller flere forskellige links.

Siden september 2021 har I muligheden for at teste jeres konfigurationer gennem prototypemiljøet i SAPA, og hvor data vises i endtoendtest-siden i borger.dk.

Hvis man vil se præcise data der vises på et givet dataområde, kan man med fordel benytte verifikationsklienten i SAPA, hvor man se en given borgers produktionsdata. Det vil dog kun være enkelte medarbejdere i kommunen der får denne mulighed.

​Det vil man kunne fra næste SAPA-release 3.1. i november 2021. Det kræver dog også en ændring i jeres borgervendte aktindsigtsløsning, inden det slår igennem.

​Ja, skæringsdatoen kigger på sagens startdato. Så hvis I sætter datoen til d. 1.7. vil sager oprettet på eller efter den dato udstilles på Borgerblikket.

​Brugeren skal have to: ’Administration af Borgerblikket’ og ’Adgang til Administration Overblik’. De kan med fordel ligge i den samme jobfunktionsrolle.

​Ja, der er en oversigt over områder, på share-komm https://sharekomm.kombit.dk/P0146/Documents/Forms/Etaper.aspx 

​KLE 15 skal vises på borger.dk med udgangen af 2021 og KLE 27 med udgangen af 2022, dog med et antal kommuner på allerede i 2021.

​I første omgang er det sager og ressourcemæssige ydelser, som vi kommer til at vise. Vi kommer ikke til at vise effektueringerne i form af konkrete aftaler, men de bevilligede ydelser vil vi vise, så såfremt bevillingerne laves i Nexus, burde der ikke være noget problem. Men de konkrete aftaler bliver ikke vist i første omgang.

Kommunerne skal vise sager og ydelser på de udvalgte KLE-områder i 2020. Der er kun tale om metadata som KLE-titel, startdato og status på sagen. Kommunerne kan også vælge at vise breve og dokumenter. Det er i så fald kun titlerne, der vises.

32.30.04 sygedagpenge

32.24.04 kontanthjælp

32.24.32 Uddannelseshjælp

32.24.08 Revalidering

32.24.28 Ressourceforløbsydelse

32.24.12 Ledighedsydelse

32.27.10 Fleksløntilskud

32.21.12, 32.21.16, 32.21.20 (udvalgte enkeltydelser)

 

Se også etape 1 i vores dokumentbibliotek.

​Hvis en borger konstaterer et sikkerhedsbrud, skal dette indrapporteres til den dataansvarlige dvs. kommunen via et et telefonnummer, som kommunen selv kan angive for hvert KLE-nummer i administrationsmodulet, eller via et link til Digital Post, som kommunen også selv kan indsætte. Herefter kontakter kommunen leverandørens service desk.

​Borgerblikket viser det real time fra indekserne, men der kan dog gå 5-10 minutter, fra en ændring er registreret i fagsystemet, til det er opdateret i indekset.

På Borgerblikket viser vi kun oplysninger til primær part og om primær part. Sådan har det været lige siden ADDA-piloten, og det er ikke noget, der foreløbigt er planer om at ændre på.

​Det er fagsystemet, der lægger sager og ydelser i indekserne, hvor Borgerblikket trækker data fra. Hvis fagsystemet fysisk sletter en sag, vil den også blive slettet i indekserne, og dermed vil den ikke blive vist i Borgerblikket

​Det kan man ikke, da teksten genereres helt automatisk inden for de KLE-områder, som man sætter op i administrationsmodulet, og borgerne vil så kunne se den på borger.dk.

​Det kan eksempelvis skyldes, at man har valgt en skæringsdato i administrationsmodulet, som ligger efter sagens oprettelsesdato.

Det kan også skyldes at kommunen har benyttet et fagsystemfilter eller handlingsfacetfilter i KLE-konfigurationen.

Endeligt kan det skyldes at sagen er lagt i indekserne uden den såkaldte fremdriftskode (tværfaglig status).

I SAPA vil man kunne se om denne kode mangler.

​Nej, man kan ikke sætte to forskellige links ind for et givet KLE-nummer. Men I kan linke til en side på jeres hjemmeside, hvor der så fremgår de to forskellige links.

​To: ’Adgang til Administration Overblik’ og 'Administration af Borgerblikket'. De kan selvfølgelig med fordel ligge i samme jobfunktionsrolle. 

​Ja, det kan man godt, se s. 19 i release 3.1-beskrivelsen, som kan findes i dokumentbiblioteket.

​I Borgerblikket ses alle sager/ydelser, der ligger i indekset, ud fra den KLE og skæringsdato, der er sat op. Passive sager vil stå som afsluttet og genoptagede sager vil vises med status ’Behandles’ eller ’Ydelsen udbetales’, indtil de igen afsluttes

​Testmiljøet kan du bruge til at teste funktionalitet (skæringsdatoer, fagsystemfilter, links til selvbetjeningsløsninger, m.m. Alt er baseret på konstruerede testdata og ikke nødvendigvis repræsentative for din kommunes data.

Brugergrænsefladen er identisk med den brugergrænseflade som borgerne møder i Mit Overblik. Verifikationsklienten i SAPA kan du, hvis du ret til det, bruge til at se rigtige produktionsdata på en udvalgt borger for på den måde at få indblik i hvordan data ser ud på forskellige dataområder.

Brugergrænsefladen er tilnærmelsesvis lig den i Mit Overblik, men grafisk er den tilpasset SAPAs design.

​Testmiljøet kan du bruge til at teste funktionalitet (skæringsdatoer, fagsystemfilter, links til selvbetjeningsløsninger, m.m.

Alt er baseret på konstruerede testdata og ikke nødvendigvis repræsentative for din kommunes data. 

Brugergrænsefladen er identisk med den brugergrænseflade som borgerne møder i Mit Overblik og derfor ideel til at få et indblik i hvordan data præsenteres for borgeren. 

Herfra kan du fx lave skærmdumps til vejledninger og præsentationer.

​Verifikationsklienten, som består af tre nye fanebladselementer i SAPA, er skabt for at give en betroet kommunal medarbejder indsigt i de produktionsdata som udstilles på Mit Overblik. Der er altså ikke tale om et testværktøj og der må ikke tages skærmdumps herfra eller på anden måde dele data med andre.

Ved at slå forskellige udvalgte borgere op i verifikationsklienten kan man se hvordan kommunens produktionsdata ser ud på de forskellige dataområder (kontanthjælp, arbejdsmarked, etc).

Der er altså tale om præcis de samme data som borgeren ser på Mit Overblik, men den grafiske brugergrænseflade er kun tilnærmelsesvis lig den på Mit Overblik. 

Hvad er 'verifikationsklienten' i SAPA?

I SAPA Overblik kan en administrator af SAPA Overblik ændre både i faneblade og fanebladselementer.

En række af disse fanebladselementer med betegnelsen "Borgerblikket" har dog en anderledes funktion end andre elementer.

Disse bruges til at verificere data, der udstilles for borgerne på Borger.dk. I KOMBIT omtales denne samling af faneblader som "Verifikationsklienten".

Læs mere om Borgerblikkets Verifikationsklient i notat vedr. den juridiske vurdering heraf.

​Prisen er pr. borger pr. år (delt op på fakturering to gange årligt).

​Borgeren ser netto- og bruttobeløbene, men ser ikke udregninger der ligger bag.

Forvaltning

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at overføre KLIK-opgaver til dokumentbiblioteket. I mellemtiden vil vi henvise til vores gamle dokumentbibliotek, hvor du kan finde alle KLIK-opgaver.

Borgerblikket dokumenter

Kontakt

Jesper Dall-Hansen
Produktansvarlig
Teknik, Miljø og Borgerservice