Byg og Miljø

På denne side finder du relevant materiale vedrørende Byg og Miljø.

I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside og nyt dokumentbibliotek, er vi løbende i gang med at foretage en hovedrengøring i vores filer og dokumenter vedrørende Byg og Miljø. 

Hvis du søger noget, som du tidligere har kunne finde, men ikke kan finde nu, er du velkommen til at forhøre dig i vores projektpostkasse, om det er noget vi kan finde frem til dig. Skriv i så fald til: bm@kombit.dk

Tilbage til løsningssiden om Byg og Miljø

Dokumenter og vejledninger

Her findes information til tredjepartsleverandører om tilslutningen til snitflade i Byg og Miljø.

Tilslutning af ESDH- og fag-systemer til snitflade

Den enkelte kommunes ESDH- eller fag-system tilsluttes til Byg og Miljøs systemsnitflade på én af to måder som beskrevet nedenfor. Kontakt kommunens fagsystemleverandør, hvis der er tvivl om hvilken måde, der benyttes for det konkrete system.

 

Certifikater

Fagsystemet tilgår systemsnitfladen ved at autentificere med et OCES-certifikat. Dette OCES-certifikat skal være registreret på kommunen/myndigheden i Byg og Miljø. Her skal hver kommune have sit eget certifikat (funktionssignatur).

Før tilslutning kan foretages, skal kommunens CVR-nummer samt certifikatets emne indsendes til leverandøren - enten via Servicedesk eller pr. mail til bom.support@knowledgecube.net.

Eksempel på certifikat emne: CN = TU GENEREL FOCES gyldig (funktionscertifikat) SERIALNUMBER = CVR:30808460-FID:94731315

O = NETS DANID A/S // CVR:30808460 C = DK

Vær opmærksom på aldrig at sende private nøgler eller tilhørende installationskoder.

 

Serviceaftaler

Her identificerer eksterne systemintegratorer sig selv med eget FOCES-certifikat – og angiver med CVR-nummer hvilken myndighed, man vil benytte systemet for. Via serviceaftalen kontrollerer systemet, at systemintegratorer kun håndterer sager for myndigheder, hvor der findes en serviceaftale for de sagstyper/sagsområder, som håndteres.

Før en serviceaftale kan oprettes, skal kommunen udfylde og indsende følgende formular: Byg og Miljø - Ekstern Service Tilslutningsaftale. 
Den udfyldte formular sendes til BM@kombit.dk

Kendte fagsystemer, der benytter serviceaftaler, er fx Structura (KMD) og Geoenviron (Geokon).

 

Tilslutning til testmiljø

I forbindelse med udvikling af integrationer til Byg og Miljøs snitflade tilbyder KOMBIT adgang til testmiljø samt 10 timers support pr. leverandør. Leverandører der ønsker tilslutning til Byg og Miljøs testmiljø samt adgang til support skal returnere tilslutningsformularen, som findes nederst på siden i udfyldt stand til bom.support@knowledgecube.net.

FAQ

Ja. Der er en øvre grænse på 1GB pr fil - men også pr. upload dvs. 2 filer af hver 600MB skal uploades af 2 omgange. Derudover, så er der lukket for upload af andre filtyper end disse:

 • pdf
 • jpg
 • png
 • docx
 • jpeg
 • msg
 • xlsx
 • doc
 • heic
 • pptx
 • dwg
 • xls
 • bmp
 • odt
 • tif
 • xlsm
 • html
 • eml
 • txt
 • xml

Fejl skal indberettes til Servicedesk hos leverandøren KnowledgeCube. Det sker via kommunens 2 supportberettigede brugere. Se evt. særskilt emne.

Årsagen er, at der går op til 6 timer fra ændringer foretages i administrationsmodulet og til de bliver synlige.

Nej, der findes ikke en fælles borger-hotline. Det er den enkelte kommune der står for vejledningen og det er organiseret forskelligt.

Hver kommune har dog to supportberettigede brugere, som forventes at have et godt indblik i BoM og derudover, så har de adgang til at oprette sager i ServiceDesken hos leverandøren KnowledgeCube. (se evt. særskilt emne.)

Du er meget velkommen til at benytte udd.bygogmiljoe.dk. Det er næsten altid 1:1 af det "rigtige" BoM.

Hvis du vil agere borger, så skal du skrive Borger XX-XXX: Hvor de 2 første X'er er et selvvalgt tal, mens de 3 næste cifre er kommunekoden. Password er Test1234.

Hvis du vil agere sagsbehandler, så skal du skrive sagsbehandler XX-XXX: Hvor de 2 første X'er er et selvvalgt tal, mens de 3 næste cifre er kommunekoden. Password er Test1234.

Af sikkerhedshensyn bliver du "lukket ned" hver ½ time, men ligesom med "det rigtige" BoM, så gemmes alt.

Du kan læse mere om den supportberettigede brugers opgave i rollebeskrivelsen.

Hver kommune har som udgangspunkt to supportberettigede brugere. Det er kommunernes KLIK-ansvarlige, der kan ændre de supportberettigede brugere. Det er derfor vigtigt, at kommunernes KLIK-ansvarlige får besked, når der sker udskiftninger i rollen, da det er gennem KLIK vi får besked om, at der skal åbnes/lukkes for adgangen til Byg og Miljø ServiceDesken.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål bedes I skrive til bm@kombit.dk.

Under punktet Myndighedsinformation kan kommunerne indsætte de informationer som de finder relevante. Eksempelvis: Åbningstider, sagsbehandlingstider, telefonnumre og andre generelle og overordnede informationer.

Se hvordan du opsætter Myndighedsinformationen på side 6 i vejledningen "Administrator i Byg og Miljø".

OBS: Vær opmærksom på, at når der ændres i administrationsmodulet tager det op til 6 timer før ændringerne slår igennem.

Rettigheden til at rette tekster i Byg og Miljø er en selvstændig rolle (rolle: bygogmiljoe_tekster_myndighed) i Danmarks Miljøportal, og det er kommunerne selv (DMP-administratoren som oftest er fra IT-afdelingen), der styrer hvem de tildeler rollen.

I Byg og Miljø er det muligt at tilføje specifikke tekster, således at borgere og virksomheder informeres bedst muligt om præcis de vilkår der gælder i deres kommune.

Det kan blandt andet gøres ved at opsætte kommunespecifikke tekster i forbindelse med dokumentationskravene. Se side 9 i vejledningen ”Administrator i Byg og Miljø”.

OBS: Vær opmærksom på, at når der ændres i administrationsmodulet tager det op til 6 timer før ændringerne slår igennem.

I Byg og Miljø er det muligt for kommunerne at indsætte kommunespecifikke tekster, så borgere og virksomheder informeres bedst muligt. Et eksempel på det er kontaktoplysninger.

Det er derfor en god idé f.eks. at indsætte kommunens kontaktoplysninger, åbningstider eller andre relevante oplysninger, så informationen hele tiden er synlig for ansøger.

OBS-OBS: Teksten er først synlig for ansøgeren når vedkommende har valgt en ansøgningstype i et projekt.

Alle kommuner er oprettet hos DMP (Danmarks Miljøportal) og har lokale DMP-administratorer. De lokale DMP-administratorer (ofte en IT-person) skal oprette sagsbehandlerne i DMP.

Der skal gives adgang til: ”Byg og Miljø Fagsystem” med tildeling af følgende roller:

 • For sagsbehandlere/medarbejdere: ”bygogmiljoe_sagsbehandling_myndighed”
 • For sagsbehandlere/medarbejdere, der skal kunne tilføje tekster: ”bygogmiljoe_tekster_myndighed”
 • For sagsbehandlere/medarbejdere, der skal kunne trække statistik for myndigheden: ”bygogmiljoe_statistik_myndighed”

N.B. vedrørende Single Sign On (SSO):

Der har været udfordringer med oprettelse af brugere via DMP for kommuner med single sign on (SSO). Det har typisk været lokale opsætninger, som har drillet. På baggrund af dette har KOMBIT anmodet DMP om at udsende en særlig vejledning til kommuner med SSO.

Faggruppen og KL holder øje med lovgivningen og videreformidler ændringer til Knowledge Cube som herefter tilretter regelmatricen. Derudover samarbejder KOMBIT med Trafik- & Social- og Boligstyrelsen.

Kontakt

Jonas Haaber
it-konsulent
Teknik, Miljø og Borgerservice