Kommunernes Ydelsessystem (KY)

På denne side finder du relevant materiale vedrørende KY.

Hvis du har spørgsmål til dokumentbiblioteket eller leder efter et specifikt dokument, er du velkommen til at skrive til ky@kombit.dk.

Læs mere om KY her.

Implementering

MI 01 Fremsend kommunens IP-adresse

MI 02 (ADG) Udarbejd jobfunktionsroller for KY

MI 03 (ADG) Opret jobfunktionsroller i STS Administration

MI 04 (ADG) Foretag sammenkobling af jobfunktionsroller og medarbejdere

MI 05 (ADG) Tildel jobfunktionsroller i kommunens brugerkatalog

MI 06 Konfigurér fordelingsregler i Fordelingskomponenten

MI 07 Verificer fordelingsregler i Fordelingskomponenten

MI 08 - Kontrollér kommunens eget IT-miljø

MI 09 – Opsæt Organisation for KY i STS Organisation

MI 10 Foretag opsætning af VPN

MI 11 Installer Plugin til Word

MI 12 (debitor) Analyser behovet for kommunespecifikke værdier i KYs Debitorsortiment

MI 13 (debitor) Ajourfør KYs Debitorsortiment med kommunespecifikke værdier

MI 14 (debitor) Opret abonnement på KYs debitorsortiment til debitorsystemet og KY

MI 15 (debitor) Analyser og map værdier for KY i debitorsystemet

MI 17 (finans) Analyser og beslut behovet for kommunespecifikke værdier i KYs Finanssortiment

MI 18 (finans) Ajourfør KYs Finanssortiment med kommunespecifikke værdier

MI 19 (finans) Opret abonnement på KYs Finanssortiment til bogføringssystem og KY

MI 20 (finans) Map værdier for KY i bogføringssystemet

MI 21 (finans) Verificer omsætningstabel i bogføringssystemet

MI 22 (nemkonto) Analyser og beslut behovet for kommunespecifikke værdier i KYs Betalingssortiment

MI 23 (nemkonto) Ajourfør KYs Betalingsanmodningssortiment med kommunespecifikke værdier

MI 24 (nemkonto) Opret abonnement på KYs Betalingsanmodningssortiment til KY

MI 25 Udfyld blanket for LIS-system til hentning af Ledelsesinformation fra KY på Serviceplatformen

MI 26 Indmeld kommunal version af Word

MI 28 (Finans) Map nye Betalingstilstande

MI 29 (Finans) Analyser behovet for art og ejerforhold og map værdierne herfor i kommunens bogføringssystem

MI 30 (Finans) Verificer omsætningstabel i bogføringssystemet for nye betalingstilstande (B3)

MI 31 (Debitor) Klarlæg anvendte KMD Aktiv betalingsarter i sortiment og debitorsystem og indmeld manglende betalingsarter

MI 32 (debitor) Manuel tilknytning af debitorkonti fra KMD Aktiv

MI 34 (debitor) Mapning af KMD Aktiv debitorforhold

MI 35 (debitor) - Mapning i bogføringssystemet vedr. KMD Aktiv fordringer

MI 37 (Debitor) Gennemførelse af datagenopretningsopgave i debitorsystem (Fujitsu PRISME og EG ØS Indsigt

MI 38 Bilag - Anbefalet vejledning til forberedelse og udførsel af KLIK-opgave MI 38

MI 38 Bilag – Tips og tricks til sortering af rapporten

MI 38 Bilag - Repræsentative udtræk for sagsmængde

MI 38 Foretag resterende sagstilknytning samt angivelse af KMD Aktiv referencer

MI 39 Vurdér saml af resterende KMD Aktiv debitorkonti

MI 40 Foretag resterende sagstilknytning samt angivelse af KMD Aktiv referencer for fordringer uden dækning

MI 41 Mapning af inflationshjaelp i ERP-system

UI 00 Læs vejledning og dan et overblik over opgaver

UI 01 Afklar revision og noter i KMD Doc2archive

UI 02 Håndter brug af erstatningspersoner

UI 03 Ryd op i KMD Aktiv

UI 04 Tag stilling til bevillingstyper i KMD Aktiv

UI 05 Ryd op i KMD Sag

UI 06 Kontroller debitor er klar

UI 07 Kontrollér forberedelse af data før Go-Live

UI 08 Orienter jer i ØIR og kortlæg økonomipraksis

UI 09 Etabler overblik over BI og rapporteringspraksis

UI 10 Afklar dokumentstyring i relation til KY

UI 11 Tag stilling til selvbetjening

UI 12 Indberet kommunens SE-numre

UI 13 Lav plan for semi-manuel konvertering

UI 14 - Forbered og bemand søndag i migreringsweekend

UI 15 Gennemfør semi-manuel konvertering

UI 16 Opgavepakker – Gennemfør AS-IS analyse

UI 17 Opgavepakker – Gennemfør TO-BE analyse

UI 18 Opgavepakker – Foretag lokal opsætning

UI 19 Opgavepakker – Informér KY-brugere om lokal opsætning

UI 20 Opsæt kommunelogo i KY

UI 21 Foretag opsætning af systemparameter relateret til Ledelsesinformationssystem

UI 22 Foretag opsætning af systemparametre relateret til Print

UI 23 Foretag opsætning af systemparameter relateret til NemKonto

UI 24 - Gennemfør afprøvning af kommunal konfiguration

UI 25 Distribuer KY til brugerne

UI 26 Vurdér kommunens behov for brug af kommunespecifikke brev- og journalnotatsskabeloner i KY

UI 27 - Opret kommunespecifikke brev- og journalnotatsskabeloner i KY

UI 28 - Foretag øvrig opsætning af KY jf. konfigurationsvejledning

UI 29 Foretag lokal opsætning af SE-numre i KY

UI 30 – Foretag lokal opsætning af selvbetjeningsløsningen for KY

UI 31 Tilslut KY selvbetjeningsløsning til borger.dk

UI 32 Udfør validering søndag i migreringsweekenden

UI 33 Opsæt standard ansvarlig enhed i KY

UI 34 Verificer organisatoriske enheder for KY i STS Organisation

UI 35 Opsæt debitor kravtype til indbetaling i KY

UI 37 Kontrollér obligatorisk opsætning af KY

UI 38 Opsæt Supportbettigede brugere i KY

UI 39 Arkiver debitorkonti (alle kommuner) og opretning af KMD Aktivs fordringer (kun ved brug af ØSIndsigt og Prisme)

UI 40 Angiv faktureringsoplysninger for KY

UI 50 Foretag tilbageførsel af manuel indberetning til eIndkomst ifm. dækninger på KMD Aktiv fordringer

UI 57 Angiv reference på manuelt nedregulerede KMD Aktiv fordringer

Hæfte - Navigationssedler - Diverse ydelser

Trænernetværk - oplæg fra Sønderborg og Viborg

Tavletegning - Ægtefællehåndtering

Tavletegning - Særlig støtte

Tavletegning - Systemoverblik del 1

Tavletegning - Sanktioner

Tavletegning - Opgavehåndtering ved manuel oprettelse

Tavletegning - Opgavehåndtering ved genoplysning af sag

Tavletegning - Opgavehåndtering ved ansøgning

Tavletegning - Ferie

Tavletegning - Enkeltydelse og andre ydelser

Oversigt over statusbegreber i KY

Oversigt over Indtægtstyper

Opgavehæfte - Diverse ydelser

Navigationssedler - Journalnotat, markering og saml sag avigationssedler journalnotat og saml sag samlet

Navigationssedler - APØ

Navigationsseddel - Udsøgning

Navigationsseddel - Rediger indtægter

Navigationsseddel - Person-og Sagsoverblik

Navigationsseddel - Opgaveindbakken

Navigationsseddel - Opgavehåndtering ved genoplysning af sag

Navigationsseddel - Manuel godkendelse

Navigationsseddel - Godtgørelse i KY

Manus -Ægtefællehåndtering

Manus - Særlig støtte

Manus - Systemoverblik (del 2) Person- og sagsoverblik

Manus - Systemoverblik (del 1) inkl. Opgaveindbakken

Manus - Opgavehåndtering ved manuel oprettelse

Manus - Opgavehåndtering ved genoplysning

Manus - Handlingsmenuen

Manus - Enkeltydelser og andre ydelser

Ansøgning - Ægtefællehåndtering

Manus - Sanktion

Manus - Opgavehåndtering ved ansøgning

Manus - Ferie

Hæfte - Trænere - Opgaver dag 3

Hæfte - Trænere - Håndbog Dag 3

Hæfte - Opgaver - Træneruddannelsen dag 2

Hæfte - Opgaver - Træneruddannelsen dag 1

Hæfte - Navigationssedler - Træneruddannelse

FAQ - Selvbetjeningsløsning

FAQ - Sagsbegreber i KY

FAQ - NY i KY

FAQ - Genvejstaster i KY

Faste driftsrapporter i KY version 1.2

20220104 - PowerPoint- 225-timers reglen

20211201 - PowerPoint - Adm. modul - Brevskabeloner og journalnotat

20211207 - PowerPoint - APØ

20211209 - PowerPoint - APØ (Spørgesession)

20211130 - PowerPoint - Supportberettigede brugere - Daglig Drift

20211214 - PowerPoint - Flekslønstilskud (FLT)

20211216 - PowerPoint - Flekslønstilskud (Spørgesession)

20211123 - PowerPoint - Generel opgavehåndtering

20211125 - Generel opgavehåndtering (Spørgesession)

20220118 - PowerPoint - HTF sagsbehandling og samberegning med andre ydelser

20220120 - PowerPoint - Samberegning (Spørgesession)

20220111 - PowerPoint - HTF Ægtefællehåndtering

20220113 - PowerPoint - HTF Ægtefællehåndtering (Spørgesession)

20220125 - PowerPoint - Særlig støtte (SÆS)

20220127 - PowerPoint - SÆS (Spørgesession)

20210819 - Webinar - KY fordringer

20211209 - PowerPoint - KY fordringer (Spørgesession)

20211103 - PowerPoint - Konvertering - Supportberettigede brugere

20211102 - PowerPoint - Konvertering

20211101 - PowerPoint - Konvertering

20220421 - PowerPoint - Orienteringsmøde vedr. ny funktionalitet dækninger på KMD aktiv fordringer

20220406 - PowerPoint - Statusmøde bølge 7

20220530 - PowerPoint - KMD Aktiv fordringer (Spørgetime 1 - Bølge 7)

20220628 - PowerPoint - Oprettelse af KMD Aktiv fordringer

20220629 - PowerPoint - Nedregulering af KMD Aktiv fordringer

20220701 - PowerPoint - Oprettelse og nedregulering af KMD Aktiv fordringer (Spørgesession)

20230210 - Powerpoint - Møde for supportberettigede brugere

20230209 - PowerPoint - Webinar 225-timersreglen

20230209 - PowerPoint - Webinar 225-timersreglen med kommentarer

20230215 - PowerPoint - Spørgetime 225-timereglen

20230222 - PowerPoint - Spørgetime 225 timersreglen

20230412 - PowerPoint - Opfølgningsmøde - TAF

20230315 - PowerPoint - Spørgetime 225-timersreglen

20232004 - PowerPoint - Spørgetime 225 timersreglen

20230524 - PowerPoint - Møde for supportberettigede brugere

20230523 - PowerPoint - Orienteringsmøde om inflationshjælp

20230524 - PowerPoint - Orienteringsmøde 225 timersreglen

20231012 - Møde for supportberettigede brugere