Kommunernes Pensionssystem (KP)

På denne side finder du relevant materiale vedrørende KP.

Hvis du har spørgsmål til dokumentbiblioteket eller leder efter et specifikt dokument, er du velkommen til at skrive til kp@kombit.dk.

Læs mere om KP her.

Implementering og videreudvikling

Vejlednings- og uddannelsesmaterialer

Undervisning for systemadministratorer

Undervisning for superbrugere

Undervisning for medarbejdere m/ økonomiopgaver

Undervisning for supportberettigede brugere

Arkiv

(MI 01) Match ydelser og træk fra KMD SPK til ydelses- og trækarter i KP

Bilag - (MI 01) Match ydelser og træk fra KMD SPK til ydelses- og trækarter i KP

(MI 02) Match los-enheder med fælleskommunalt organisationssystem

Bilag til KLIK-opgaven MI 02_Match LOS-enheder med fælleskommunalt organisationssystem (KP Basis)

(MI 03) Bestil abonnement på sortiment til anvendersystemet

(MI 04) Bestil abonnement på anvendersystemets sortiment til bogføringssystemet

Bilag - (MI 04) Kommunernes bogføringssystemer

(MI 05) Match administrativ enhed til sager

(MI 07) Udfyld kommunens omkostningssted delsortiment

(MI 10) Udarbejd og tilføj myndighedsspecifikt sortiment

(MI 12) Tilføj detaljering for ydelsestyper og træktyper

(MI 13) Håndter PUCer i kildedata

(MI 14) Foretag opsætning af VPN

(MI 15) Udarbejd jobfunktionsroller for KP

Bilag - (MI 15) KLE-numre

Bilag - (MI 15) Jobfunktionsroller Skabelon

Bilag - (MI 15) Brugersystemroller i KP

(MI 16) Kontroller kommunens eget it miljø

(MI 17) Fremsend kommunens ip-adresse

(MI 18) Opret jobfunktionsroller i FK-administrationsmodul

(MI 20) Foretag sammenkobling af jobfunktionsroller og medarbejdere

Bilag - (MI 20) - Dokumentation af jobfunktionsroller og medarbejdere

(MI 21) Tildel jobfunktionsroller i kommunens brugerkatalog

(MI 23) Indmeld kommunal version af Word og evt. Citrix

(MI 24) Map værdier for KP i bogføringssystemet

Video om brugen af omkostningssted og (MI 24) Map værdier for KP i bogføringssystem

Bilag - (MI 24) - Email - Vigtigt vedr. (MI 24)

Bilag - (MI 24) - Organisation i ØiR perspektiv

Bilag - (MI 24) - Mapning af bogføringssystem

Bilag - (MI 24) - Baggrundsviden, værdier og mapningsregler

Bilag - (MI 24) - Finanssortiment

(MI 25) Gennemfør nulsumstest

Bilag - (MI 25) - Brugervejledning - KP Nulsumstest

Bilag - (MI 25) - Finansbilag ifm. nulsumstest for bogføringssystem

(MI 26) Håndtér nye MAF driftskonti

Bilag - (MI 26) - Gamle MAF driftskonti

Bilag - (MI 26) - Nye MAF driftskonti

(MI 27) Gennemfør nulsumstest på MAF driftskonti

(MI 28) Verificér kommunelogo

(MI 32) Opret udbetalende enhed

Vejledning - (MI 32) Opret udbetalende enhed

(MI 33) Opsæt opgavepakker

Bilag - (MI 33) - Opgaveanalyse v2

(MI 34) Opsæt forretningskonstanter

 Bilag - (MI 34) - Forretningskonstanter

(MI 36) Opsæt forretningskonstanter for print på serviceplatformen

Bilag – (MI 36) – Kommunernes oplysninger

(MI 37) Opret kommunespecifikke klassifikationer

(MI 38) Informer bogføringsfunktionen om kommende leverance af finansbilag

(MI 40) Analyser og beslut behovet for kommunespecifikke værdier i KPs finanssortiment

Bilag - (MI 40) – Ydelsestyper og træktyper

Bilag - (MI 40) - Finanssortiment

Bilag - (MI 40) - Oversigt over kontotyper og parametre

(MI 41) Fastsættelse af standard administrativ enhed i KP

(MI 42) Genbesøg opsætning af administrative enheder

Bilag - (MI 42) - Brugervejledning - redigering og oprettelse af systemparameter - administrerende enhed til sag

Bilag - (MI 42) - Brugervejledning - redigering af systemparameteren - Standard administrativ enhed

(MI 43) Håndtér mangler i KPs sortimenter

Bilag - (MI 43) Sortiment mangler

(MI 45) Detaljér kommunens opsætning i FK Organisation

(MI 45) Bilag - Kom godt i gang - Organisation - brugergrænseflade

(MI 48) Vurdér og indmeld nye sagstyper og-eller arter

(MI 49) Korrigér administrative enheder på konverterede sager

Bilag - (MI 49) - Filtrering af sagstyper

(MI 50) Map konti og kontodetaljeringer i bogføringssystemet

07.04.2022 - (MI 39) Opsæt opgavepakker

05.04.2022 - (MI 39) Opsæt opgavepakker

21.02.2022 kl. 14 - (UI 21) Gennemfør afprøvning af kommunal konfiguration

21.02.2022 kl. 9. - (UI 21) Gennemfør afprøvning af kommunal konfiguration

08.02.2021 - (MI 50) Map konti og kontodetaljeringer i bogføringssystemet

15.12.2021 - (MI 26) Håndtér nye MAF driftskonti

09.12.2021 - (MI 26) Håndtér nye MAF driftskonti

18.11.2021 - (MI 25) Gennemfør nulsumstest

11.11.2021 - (MI 12) Tilføj detaljering for ydelsestyper og træktyper

27.10.2021 - (MI 12) Tilføj detaljering for ydelsestyper og træktyper

05.11.2021 Piloter - (MI 25) Gennemfør nulsumstest

01.11.2021 - (MI 33) Opsæt opgavepakker

25.10.2021 - (MI 33) Opsæt opgavepakker

14.10.2021 - (UI 07) Vurdér kommunens behov for brug af kommunespecifikke brev- og journalnotatsskabeloner i KP

12.10.2021 - (UI 07) Vurdér kommunens behov for brug af kommunespecifikke brev- og journalnotatsskabeloner i KP

06.10.2021 - (MI 24) Map værdier for KP i bogføringssystemet

28.09.2021 - (MI 21) Tildel jobfunktionsroller i kommunens brugerkatalog

27.09.2021 - (MI 21) Tildel jobfunktionsroller i kommunens brugerkatalog

20.09.2021 - (MI 07) Udfyld kommunens omkostningssted delsortiment

13.09.2021 - (MI 18) Opret jobfunktionsroller og (MI 20) Foretag sammenkobling

03.09.2021 Piloter - (MI 24) Map værdier i bogføringssystem (MI 07) Udfyld omkostningssted delsortiment

01.09.2021 - (MI 37) Opret kom.sp. klassifikationer og (MI 10) Udarbejd og tilføj myndighedsspecifikt sortiment

30.08.2021 - (MI 37) Opret kom.sp. klassifikationer og (MI 10) Udarbejd og tilføj myndighedsspecifikt sortiment

24.08.2021 - (MI 41) Fastsættelse af standard administrativ enhed i KP

20.08.2021 - (MI 41) Fastsættelse af standard administrativ enhed i KP

23.08.2021 - (MI 40) Analyser og beslut behovet for kommunespecifikke værdier i KPs finanssortiment

19.08.2021 - (MI 40) Analyser og beslut behovet for kommunespecifikke værdier i KPs finanssortiment

09.06.2021 - (MI 05) Match administrativ enhed til sager